Týmové informace

Tréninky Miniškoličky se rozeběhnou v průběhu září / října 2021 v návaznosti na NÁBOR, který proběhne v úterý 7. 9. od 16:30. Tréninky probíhají 1x týdně v délce 60 minut a jsou určeny pro děti ročníků narození 2015 a ml., které se zatím s fotbalem seznamují. Jádrem tréninku jsou pohybové hry, seznamování se s míčem a učení se základním pohybovým dovednostem.