Týmové informace

Tréninky Miniškoličky se rozeběhnou v průběhu září / října 2021 v návaznosti na NÁBOR, který proběhne v úterý 7. 9. od 16:30. Tréninky probíhají 1x týdně v délce 60 minut a jsou určeny pro děti ročníků narození 2015 a ml., které se zatím s fotbalem seznamují. Jádrem tréninku jsou pohybové hry, seznamování se s míčem a učení se základním pohybovým dovednostem.

Členské příspěvky: 1 000 Kč / pololetí. Splatné k 30. 4. a 31. 10. na účet č. 2501098770 / 2010.